Lang levendig, maar hoe dan?

“Health is a state of body, welness is a state of being”
– 
J. Stanford

Bij ‘levendig’ hebben we allemaal een associatie. Je voelt bij wijze van spreken de energie al stromen. Hoe levendig ben jij? Energiek en gezond ouder worden is een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk.

Hoeveel energie er is, heeft voor een groot deel te maken met je dagelijkse routines en gewoonten. Wat doe je allemaal op een dag en klopt dit met wat je wilt?

Een dag is natuurlijk niet alleen wat je in je mond stopt, hoe je in de spiegel kijkt, of hoe productief je kunt zijn in een 8-urige werkdag. Het gaat ook om hoe jij je voelt, met wie je je verbindt en hoeveel plezier je hebt.

Ik bekijk LANG LEVENDIG vanuit vijf invalshoeken: lichaamsfuncties, hersenfuncties, mindset, persoonlijk netwerk, woon/werkomgeving.
Dit noem ik het LangLevendig-model.

Als we al deze invalshoeken op zichzelf bekijken, dan vergeten we vaak dat ze allemaal in relatie staan met elkaar en invloed hebben op elkaar. Ze zijn als het ware de spaken in het wiel, elk voor zich essentieel om elke dag door de 24 uur heen te kunnen fietsen, op weg naar een lang en levendig bestaan.

 

Als we deze metafoor gebruiken dan is het duidelijk dat er balans hiertussen moet zijn. Immers een wiel met ongelijke of verzwakte spaken rijdt op den duur niet.

In principe is er geen verschil met een fit of vitaal leven. Echter, door te kijken naar mijn ultieme doel, het lang levendig zijn van mezelf én de mensen om me heen, pas ik nuances toe en kijk ik gerichter.

Een aantal belangrijke indicatoren hebben een voorspellende waarde voor een LANG LEVENDIG bestaan. Deze geven als het ware de sterkte van de spaken aan.

Gezond oud worden? Meten = weten!

Ik onderverdeel ze op basis van de vijf invalshoeken:

  • lichaamsfuncties 
  • hersenfuncties
  • mindset
  • persoonlijk netwerk
  • woon/werkomgeving.  

Ik begin met eenvoudige methoden, omdat ze door de meeste mensen thuis zijn te meten en verbeteren.

“You can choose courage or you can choose comfort. You cannot have both.”

– Brené Brown-

 

Ambitie voor verbetering

We kunnen op alle assen de balans opmaken naar aanleiding van de metingen en je dagelijks leven.

Dit kan leiden tot de volgende situaties:

Onbalans: Je ervaart nu één of meer van de vlakken een soort ‘defect’. Misschien is er sprake van een beperking. Op één van de meetpunten van het LangLevendig-model scoor je laag. Dit is niet op te lossen of je bent er nog niet aan toegekomen een interventie succesvol te laten verlopen. Onbalans zelf is geen motivator. De wil om dit op te lossen (waar mogelijk) wel.

Interventie: We gaan samen proberen de beperking op te heffen. Je acties zijn gericht op herstel, behandeling of genezing.

Balans: Je bent levendig. Alle referentiewaarden liggen min of meer op normaalwaarde. Er is voor jou geen aanleiding extra aandacht te geven aan een bepaald gebied, maar je kunt wel kiezen voor extra preventie of optimalisatie.

Preventie: Je bent bereid preventieve acties te nemen op basis van eerdere bevindingen (early warning) of algemene informatie om eventuele toekomstige onbalansen voor te zijn. Je maakt gebruik van diepgaande analyses om te ontdekken waar mogelijk je zwakke plekken liggen.

Optimalisatie: Je bent continu op zoek naar verbeterpunten. Je wil maximaal presteren, je streeft maximale waarden na, nu en in voorbereiding op toekomst (preventie). Je houdt ervan jezelf te blijven uitdagen en streeft naar zelfoptimalisatie.

Je bepaalt zelf welke stappen je wilt zetten aan de hand van je primaire motivatie, ik kan je helpen deze keuzes te maken.

 

Realisatie

Om je ambitie waar te maken, moet je rekening houden met het principe van de zwakste schakel. De zwakste schakel bepaalt het resultaat en zorgt voor hobbels in de weg naar het doel. Deze hobbels, of verstoringen, willen we uit de weg ruimen.

We weten dat er veel onderlinge afhankelijkheden zijn om dit principe te negeren. Daarom richten we ons op het versterken van de basis om van daaruit te groeien. We gaan de parameters van het LangLevendig-model beïnvloeden.

Wil je hier meer over leren, voor jou persoonlijk of voor jouw medewerkers? We kunnen samen een concreet plan opstellen aan de hand van het LangLevendig-model.

Doe mee!

Oproep

Om het model verder vorm te geven organiseer ik keukentafelgesprekken met ondernemers en inhoudelijk experts over de mogelijkheden om te komen tot early warning center in NL, in welke vorm dan ook.  Mijn streven is laagdrempeligheid. Geen fancy dure centra. Makkelijk toegankelijke informatie, voor iedereen toepasbaar. Met doel de wereld om ons heen zo levendig mogelijk te maken!

Ben je of ken je iemand die graag meedenkt over dit onderwerp, breng me dan alsjeblieft in contact met deze persoon! Ik hoor graag van je!