Lichaamsfuncties

YOU’RE NEVER TOO OLD TO BE YOUNG
– 
Walt Disney (1901-1966)

De belangrijkste indicatoren zijn voor langlevendheid zijn kracht, loopsnelheid,  zuurtegraad en lichaam samenstelling. Deze kun je op verschillende manieren meten. Wij beginnen met eenvoudige methoden, omdat ze door de meeste mensen thuis zijn te meten.

Kracht

Waarom?
Naarmate we ouder worden, verliezen we spierkracht. Spierkracht hebben we nodig om te blijven bewegen en zelfstandig te kunnen functioneren. Mensen met een bovengemiddelde spiermassa hebben opvallend minder last van osteoporose op hoge leeftijd.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de totale spiermassa tussen het 20ste en 90ste levensjaar met bijna 50% afneemt. Gemiddeld verliezen mensen zo’n 30% van hun spierkracht tussen hun 50ste en 70ste levensjaar. Daarna verdwijnt er per 10 jaar gemiddeld zo’n 30% van wat er dan nog over is. Doorgaans verliezen mensen na hun 40ste jaarlijks 1% van hun magere spierweefsel.

Wat?
De handgrijpkracht blijkt dé belangrijkste indicator van veroudering. Deze wordt gemeten in kg.

Hoe?
We kunnen de handgrijpkracht meten met een handdynamometer. Deze meet de grijpkracht in kg. De uitslag (de hoogste waarde) kan vergeleken worden met de referentiewaarden van Dodds et al.

Norm?

Kijk hier of je enigszins in de buurt komt bij de norm voor jouw leeftijd. Overigens kun je de grijpkracht met name versterken door handstand of hang aan bar of monkey bars.

 

Loopsnelheid

Waarom?
Het zijn vaak de alledaagse zaken die veel zeggen over iemands gezondheid, en daarmee de te verwachte levensduur. (Bron Eeuwig Houdbaar, Andrea Maier, p. 130). De loopsnelheid is een belangrijke indicator van ouder worden. Het is bekend dat mensen die boven de 55 jaar zijn en langzamer lopen dan gemiddeld een grotere kans hebben op cognitieve achteruitgang, depressie en vroegtijdig overlijden. Er is echter nog weinig bekend over hoe dit precies ontstaat. De redenen dat mensen langzamer lopen, kunnen schuilen in een zwakke spierkracht in de benen, een verminderde mobiliteit in de heup en knie, valangst en een lage sociaal-economische status.

Wat?
De voorkeurssnelheid, dus het tempo waarmee je (zonder stress) naar de supermarkt loopt, blijkt al op jonge leeftijd een krachtige voorspeller voor langlevendheid.

Hoe?
De makkelijkste manier om je eigen loopsnelheid te bepalen, is door middel van een app. Een voorbeeld van zo’n app is Runkeeper. Deze kun je niet alleen gebruiken voor hardlopen, maar ook voor wandelen. Ook sommige stappentellers meten je snelheid.

Norm?
Kijk hier of je enigszins in de buurt komt bij de norm voor jouw leeftijd. Heb je een hogere loopsnelheid dan is je levensverwachting hoger.

 

Zuurtegraad

Waarom?
De ophoping van zure afvalstoffen in ons lichaam is belangrijk onderdeel van het proces van veroudering. Als we dit proces begrijpen en weten welke elementen ons lichaam verzuren, kunnen we ingrijpen en ontzuren.

Wat?
De zuurtegraad meten we van de hand van de pH-waarde.

Hoe?
De zuurtegraad kun je eenvoudig meten aan de hand van pH-test strips. Deze zijn bij de grotere drogisterijen en online te koop. Een vloeistof is zuur als de pH waarde lager is dan 7 en een vloeistof is basisch as de pH hoger is dan 7. Doop een teststrip in je urine en lees de pH waarde af. Je meet drie maal per dag (ochtend, middag, avond).

Norm?
De gemiddelde ph-waarde tussen de 6.5 en 7.3 = geen significante verzuring

5.5 en 6.5 = middelmatige verzuring

4,5 en 5.5 = hoge mate van verzuring

 

 

Lichaamssamenstelling

Waarom?
De Blue Zones zijn benoemd door onderzoeker Dan Buettner. Hij ontdekte dat op een vijftal plekken de mensen op wonderbaarlijke wijze erg oud worden, en nog in een goede gezondheid ook.  Uit onderzoek blijkt dat mensen in De Blue Zone een 20% lagere calorie-inname hebben dan bij ons gebruikelijk is. Mensen in de Blue Zone eten hun kleinste maaltijd aan het eind van de dag en in de avond eten ze niet meer. Diëten volgen ze niet.

Wat?
Blue Zone mensen hebben veelal een andere lichaamssamenstelling, relatief minder visceraal vet. De lichaamssamenstelling kan op verschillende manieren gemeten worden. We kiezen hier voor het BMI (Body Mass Index). Deze is het voor thuis het gemakkelijkst te meten.

Hoe?
De Body Mass Index (BMI) is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte, en wordt weergegeven in kg/m². Formule: gewicht (in kg)/lengte (in m)².

Norm?
We pleiten hier niet voor een lager BMI percentage dan onze instanties voorschrijven. Check hier of je een gezond BMI hebt volgens onze instanties.

Ik zal je zo snel mogelijk de informatie met betrekking tot hersenfuncties, mindset, persoonlijk netwerk en woon/werkomgeving geven.

Hou deze website in de gaten!